laevad3.jpg

OSALEMISTINGIMUSED

The Tall Ships Races 2021 purjeõppel osalemise konkursi tingimused

1. Eesmärk

Konkursi eesmärk on pakkuda noortele vanuses 15–25 aastat (k.a) võimalust osaleda rahvusvahelisel purjeõppe regatil The Tall Ships Races 2021. aastal (edaspidi regatt).

2. Purjeõppele kandideerimise tingimused

2.1 Regatil on võimalik osaleda: 

2.1.1  esimesel etapil 30. juuni – 5. juuli 2021 marsruudil Klaipeda (Leedu) – Turu (Soome); 

2.1.2 cruise-in-company etapil 8. – 15. juuli 2021 Turu (Soome) – Tallinn (Eesti); 

2.1.3 teisel etapil 18. juuli – 22. juuli 2021 marsruudil Tallinn (Eesti) – Maarianhamina (Ahvenamaa); 

2.1.4 kolmandal etapil 25. – 31. juuli 2021 marsruudil Maarianhamina (Ahvenamaa) – Szczecin (Poola).

2.2 Purjeõppele saavad kandideerida noored, kes on võistluse toimumise ajal (30. juuni – 31. juuli 2021) vanuses 15–25 aastat (k.a). 

2.3 Noortel, kelle elukoha aadressiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn, on võimalik taotleda purjeõppel osalemist soodustingimustel, tasudes omaosalustasu summas 200 eurot. Omaosalustasu kindlustab osalejale purjeõppe koha laeval regati ühel etapil, vajadusel transpordi valitud etapi algus- või lõpusadamasse, toitlustust ja ööbimist laevas. Lisaks omaosalustasule peab purjeõppel osaleja sõlmima reisikindlustuse ja tasuma selle eest.

2.4 Noorel, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri andmetel ei ole Tallinna linn, on võimalik purjeõppel osaleda tingimusel, et ta  kannab ise kõik purjeõppel osalemisega seonduvad kulud. Purjeõppe etapil osalemise orienteeruv hind on 700 kuni 1500 eurot sõltuvalt valitud laevast ja etapist.

2.5 Purjeõppele kandideerijal tuleb veebilehel tallshipstallinn.ee täita ankeet järgmiste andmetega:

2.5.1 Ees- ja perekonnanimi;

2.5.2 Isikukood;

2.5.3 Registreeritud elukoha aadress;

2.4.4 Kontaktandmed: e-post, telefoninumber;

2.4.5 Etapi valik (neli valikut);

2.4.6 Motivatsioonikiri kuni üks lehekülg;

2.4.7 Alaealise puhul vanema nõusolek lapse osalemiseks purjeõppel (digitaalselt allkirjastatud);

2.4.8 Info allergiate, toidutalumatuse jms kohta;

2.4.9 Kinnitus, et tema tervislik seisund võimaldab osaleda purjeõppel täies mahus.

2.6 Purjeõppele kandideerides annab noor nõusoleku oma nime ja fotoga artikli avalikustamiseks The Tall Ships Races turundus- ja kommunikatsioonikanalites (veebileht, pressiteated, meedia- ja sotsiaalmeediakanalid, reklaamikampaania materjalid, jmt). 

2.7 Purjeõppel osaleja jagab Tallinna Kultuuriametiga (edaspidi Kultuuriamet) kokkuvõtet ja visuaalseid materjale (fotod, video vms) oma purjeõppe kogemusest ja annab  Kultuuriametile üle jagatud visuaalsete materjalide kõik autoriõigused, sealhulgas õiguse fotode ja videote taaskasutamiseks, töötlemiseks ja kadreerimiseks. 

2.8 Kandideerimisavaldusi saab esitada 22. septembrist kuni 26. oktoobrini 2020 või kohtade täitumiseni. 

2.9 Kandidaate informeeritakse konkursi tulemustest ja saadetakse omaosalustasu makseinfo ning  täitmiseks isikuandmete teabeleht (korraldusmeeskonnale ja laevale vajalik info osaleja, tema hädaolukorra esmase kontakti ja reisidokumentide kohta) meili teel kümne tööpäeva jooksul peale konkursi lõppemist. Kultuuriametil on õigus nõuda purjeõppel osalejalt täiendavaid dokumente.

2.10 Purjeõppel osalejate nimed avalikustatakse tallshipstallinn.ee veebilehel.

2.11 Vabade kohtade olemasolul või lisakohtade tekkimisel kuulutatakse välja konkursi lisavoor. 

3. Purjeõppele suunamine ja osalemine  

3.1 Kultuuriamet võtab endale kohustuse leida purjeõppel osalejale koht regatil osaleva purjelaeva pardal ning purjeõppel osaleja võtab endale kohustuse tasuda omaosalustasu ja reisikindlustuse eest. 

3.2 Purjeõppel ei tohi osaleda haigusnähtudega (köha, nohu, palavik jm).

3.3 Juhul kui osaleja loobub mõjuva põhjuseta (arsti kinnitus, et isiku terviseseisund ei võimalda osaleda) regatil osalemast vähem kui 90 päeva enne regati algust, ei tagastata talle omaosalustasu.

3.4 Purjeõppele valitud isik võib mõjuva põhjuseta loobuda regatil osalemast juhul kui ta leiab enda asemele teise isiku, kes soovib osaleda ning vastab käesolevas korras toodud tingimustele, teavitades sellest Kultuuriametit vähemalt 21 päeva enne regati algust. Omaosalustasu hüvitamine purjeõppest loobujale toimub isikute omavahelisel kokkuleppel.

3.5 Juhul, kui purjeõppel osaleja käitub purjeõppel olles ebaväärikalt, rikub laeva reegleid või loobub regatil osalemisest endale asendajat leidmata, on  Kultuuriametil õigus purjeõppe koolituskulu purjeõppe toetuse saajalt kas osaliselt või täies mahus tagasi nõuda. Tagasi nõutav summa arvutatakse vastavalt Kultuuriameti poolt osaleja purjeõppeks tehtud kuludele.

3.6 Kultuuriamet ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud The Tall Ships Races 2021 võimaliku toimumata jäämise korral juhul kui see on põhjustatud vääramatust jõust, s.t asjaolust, mille üle purjeõppe osalistel puudub kontroll ja mida  ei nähtud ega olnud võimalik ette näha (VÕS-i § 103). Vääramatu jõuna käsitletakse ka  COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud erinevaid piiranguid.

REGISTREERIMISVORM

wave3200-footer.png

ASTU LAIVAAN!

Lennart Sundja 

Projektijohtaja

lennart.sundja@tallinnlv.ee

+372 645 7321

Kati Remmelkoor  

Markkinointi- ja viestintäjohtaja 

katrin.remmelkoor@tallinnlv.ee

+372 640 4789

Anna Murulauk

Ohjelmakordinaattori

anna.murulauk@tallinnlv.ee

+372 640 4770

Pallas Mudist 

Purjehduskoulutuskoordinoija

pallas.mudist@tallinnlv.ee

+372 645 7180

Madis Rallmann 

Chief Liaison Officer

madis@staestonia.eu

+372 5342 0206

Jaan Ulst

vapaaehtoistyön koordinaattori

volunteers@tallshipstallinn.ee

+372 5560 2426

IG.png
FB.png
YT.png

YHTEYSTIEDOT

© The Tall Ships Races Tallinn 2021.  Terms and Conditions